Feiten en cijfers

Regelgeving/ beleid/ standpunten

Artikelen

Uitvoering Besluit beheer verpakkingen 2014

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton geldt in Nederland sinds januari 2006. Op 1 januari 2015 trad het nieuwe Besluit beheer verpakkingen 2014 in werking. Doel van deze regeling is om verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk weer als grondstof kan dienen.

Op grond van dit besluit zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor preventie, de inzameling en recycling van de verpakkingen die zij op de markt brengen. In het besluit staan ook de plichten van de bedrijven waarop het besluit van toepassing is.

Stichting Afvalfonds Verpakkingen geeft collectief uitvoering aan verplichtingen die bedrijven hebben op grond van het besluit en de raamovereenkomst. Hiertoe int zij afvalbeheersbijdragen. Het tarief voor papier/karton bedraagt € 22,-- per 1.000 kg (2016/2017; was € 23,30).

Ga voor informatie en vragen over verpakkingen en de afvalbeheersbijdrage naar Afvalfonds Verpakkingen.