Formulieren/ protocollen

Feiten en cijfers

GPG-project

Beeldmateriaal

Regelgeving/ beleid/ standpunten

Rapporten

Persberichten

Artikelen

Kringlooproute

Consumentenfolder

De voordelen van het PRN-recyclingsysteem

PRN recyclingsysteem bespaart de sector 30 miljoen euro per jaar: interview met Papierenkarton.nl in Vakblad (3 juli 2015)

PRN-recyclingsysteem betekent ook voor de Kartoflex-leden minder regels én minder geld: interview met Papierenkarton.nl in de nieuwsbrief van Kartoflex (23 juni 2015)

Papiervezelconvenant scheelt de sector 30 miljoen: artikel in Graficus (juli/augustus 2015)

Heffing afvalbeheersbijdrage PRN en SVF over derde kwartaal 2018

Over het derde kwartaal van 2018 wordt een heffing (afvalbeheersbijdrage) opgelegd aan de eerste ontvangers van papier en karton, niet zijnde verpakkingen. De afvalbeheersbijdrage is vastgesteld op € 3,50 per ton (exclusief BTW) en dient ter dekking van de systeemkosten (operationele kosten) van PRN en Stichting Verwijderingsfonds voor de periode tot begin 2020. Dit is besloten door het Algemeen Bestuur van SVF, de financiële tak van het PRN-systeem.

PRN heeft eerste ontvangers (producent of importeur van niet-verpakkingen van papier en karton) reeds geïnformeerd over deze aanstaande heffing.

Eerste ontvangers zijn verplicht de afvalbeheersbijdrage ten tijde van de heffingsperiode door te berekenen aan hun afnemers.

Bedrijven die hun papier in Nederland inkopen bij de papiergroothandel, betalen de heffing via de factuur van deze groothandel. De andere bedrijven ontvangen een factuur van de SVF en betalen de heffing in 2019.

(NB.: deze afvalbeheersbijdrage voor papier en karton heeft niets te maken met de afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.)

Eerste ontvangers vullen het fonds

Uitgevers, drukkers, producenten van hygiënepapier en andere eerste ontvangers vullen het fonds dat ervoor zorgt dat de oudpapierstroom niet wordt onderbroken in tijden dat het oudpapier niet veel waard is.

Uit het fonds worden gemeenten gecompenseerd als de oudpapierinzameling verliesgevend is.

Het doel is dat gemeenten oudpapier bij huishoudens blijven inzamelen en altijd kwijt kunnen, en verderop in de keten, bij de papier- en kartonfabrieken, geen gebrek aan de grondstof oudpapier ontstaat.

De bedrijven of te wel eerste ontvangers die het fonds vullen, zijn:

  • drukkers (grafische ondernemingen)
  • uitgeverijen
  • producenten en importeurs van sanitaire en hygiënische papierproducten
  • papiergroothandelaren (zie verder onder: centrale incasso)
  • producenten en importeurs van displaymaterialen
  • producenten en importeurs van behangpapier
  • producenten en importeurs van kantoor- en schoolartikelen
  • ondernemers die kant-en-klare producten van nieuw papier en karton importeren en in Nederland op de markt brengen (zij laten bijv. drukwerk in het buitenland maken en zetten dit af in Nederland).

Eerste ontvangers zijn wettelijk verplicht deel te nemen aan het systeem van PRN. Ook zijn zij verplicht zich zelf aan te melden bij PRN. Lees meer in de brochure over het systeem van PRN.

16% van de tonnen en daarmee de heffing wordt opgebracht door ondernemingen die geen lid zijn van een bij PRN aangesloten brancheorganisatie. Ook deze niet-leden zijn wettelijk verplicht om aan het PRN-systeem deel te nemen en een heffing te betalen als die wordt opgelegd. Dit is het gevolg van de algemeen verbindendverklaring van het systeem voor het innen van de afvalbeheersbijdrage.

Voordeel: geen permanente heffing

Als uw bedrijf als eerste ontvanger actief is in één van deze sectoren, is zij verplicht een heffing te betalen om het fonds te vullen. Als dat nodig is: een heffing (of afvalbeheersbijdrage) wordt alleen opgelegd bij lage oudpapierprijzen of te wel een deficit. En ter dekking van de systeemkosten van PRN en het Verwijderingsfonds (SVF). Het is dus geen permanente heffing of verwijderingsbijdrage: van april 2004 t/m 2008 is geen heffing opgelegd. Het systeem voorkomt dus onnodige fondsvorming, dit maakt het systeem kostenefficiënt. De heffing is een bedrag per ton papier en karton, die u doorbelast aan uw klanten.

Alle eerste ontvangers betalen mee

De heffing of afvalbeheersbijdrage op nieuw papier en karton (uitgezonderd verpakkingen van papier en karton) wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat u en alle andere eerste ontvangers verplicht zijn om aan het systeem van PRN deel te nemen en de heffing moeten betalen. Ook als uw onderneming geen lid is van de organisaties die het Papiervezelconvenant hebben ondertekend.
U kunt de Algemeen Verbindend Verklaring bekijken en downloaden.

Papiergroothandel: centrale incasso

De bij PRN aangesloten papiergroothandel die nieuw papier en karton op grote schaal doorverkoopt aan derden, int de heffing of afvalbeheersbijdrage bij haar afnemers namens het Verwijderingsfonds.

Bekijk en download hier de Privacyverklaring van PRN en SVF.