Formulieren/ protocollen

Feiten en cijfers

GPG-project

Beeldmateriaal

Regelgeving/ beleid/ standpunten

Rapporten

Persberichten

Artikelen

Kringlooproute

Consumentenfolder

De voordelen van het PRN-recyclingsysteem

PRN recyclingsysteem bespaart de sector 30 miljoen euro per jaar: interview met Papierenkarton.nl in Vakblad (3 juli 2015)

PRN-recyclingsysteem betekent ook voor de Kartoflex-leden minder regels én minder geld: interview met Papierenkarton.nl in de nieuwsbrief van Kartoflex (23 juni 2015)

Papiervezelconvenant scheelt de sector 30 miljoen: artikel in Graficus (juli/augustus 2015)

2015/2016: heffing afvalbeheersbijdrage PRN-systeem

In het laatste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 is een afvalbeheersbijdrage geheven bij de eerste ontvangers van papier en karton. De heffing bedraagt € 3,00 per 1.000 kg papier en karton exclusief BTW. De heffing dient ter dekking van de kosten van beheer van het Papiervezelconvenant V, dat loopt van 1-1-2015 t/m 31-12-2018. Een dergelijke systeemheffing mag eenmaal per convenantperiode aaneengesloten worden opgelegd. Eerste ontvangers zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.

De heffing is verschuldigd over alle producten van papier en karton die niet voor verpakkingsdoeleinden worden gebruikt. Het betreft nieuw papier en karton dat voor het eerst in Nederland wordt afgezet, en nieuw papier en karton verwerkt in kant en klare geïmporteerde producten van papier en karton.

Eerste ontvangers zijn verplicht de afvalbeheersbijdrage ten tijde van de heffingsperiode door te berekenen aan hun afnemers.

Net als een afvalbeheersbijdrage voortvloeiend uit het Papiervezelconvenant om het verwijderingsfonds te vullen als sprake is van een ketendeficit, is deze systeemheffing tijdelijk. De aanstaande heffing staat los van eventuele toekomstige besluiten van SVF tot het opleggen van heffingen die het gevolg zijn van een papierketendeficit of transportdeficit. 

Lees ook KVGO Kernnieuws (5 september 2015).

Eerste ontvangers vullen het fonds

Uitgevers, drukkers, producenten van hygiënepapier en andere eerste ontvangers vullen het fonds dat ervoor zorgt dat de oudpapierstroom niet wordt onderbroken in tijden dat het oudpapier niet veel waard is.

Uit het fonds worden gemeenten gecompenseerd als de oudpapierinzameling verliesgevend is.

Het doel is dat gemeenten oudpapier bij huishoudens blijven inzamelen en altijd kwijt kunnen, en verderop in de keten, bij de papier- en kartonfabrieken, geen gebrek aan de grondstof oudpapier ontstaat.

De bedrijven of te wel eerste ontvangers die het fonds vullen, zijn:

  • drukkers (grafische ondernemingen)
  • uitgeverijen
  • producenten en importeurs van sanitaire en hygiënische papierproducten
  • papiergroothandelaren (zie verder onder: centrale incasso)
  • producenten en importeurs van displaymaterialen
  • producenten en importeurs van behangpapier
  • producenten en importeurs van kantoor- en schoolartikelen
  • ondernemers die kant-en-klare producten van nieuw papier en karton importeren en in Nederland op de markt brengen (zij laten bijv. drukwerk in het buitenland maken en zetten dit af in Nederland).

Eerste ontvangers zijn wettelijk verplicht deel te nemen aan het systeem van PRN. Ook zijn zij verplicht zich zelf aan te melden bij PRN. Lees meer in de brochure over het systeem van PRN.

16% van de tonnen en daarmee de heffing wordt opgebracht door ondernemingen die geen lid zijn van een bij PRN aangesloten brancheorganisatie. Ook deze niet-leden zijn wettelijk verplicht om aan het PRN-systeem deel te nemen en een heffing te betalen als die wordt opgelegd. Dit is het gevolg van de algemeen verbindendverklaring van het systeem voor het innen van de afvalbeheersbijdrage.

Voordeel: geen permanente heffing

Als uw bedrijf als eerste ontvanger actief is in één van deze sectoren, is zij verplicht een heffing te betalen om het fonds te vullen. Als dat nodig is: een heffing (of afvalbeheersbijdrage) wordt alleen opgelegd bij lage oudpapierprijzen of te wel een deficit. En ter dekking van de systeemkosten van PRN en het Verwijderingsfonds (SVF). Het is dus geen permanente heffing of verwijderingsbijdrage: van april 2004 t/m 2008 is geen heffing opgelegd. Het systeem voorkomt dus onnodige fondsvorming, dit maakt het systeem kostenefficiënt. De heffing is een bedrag per ton papier en karton, die u doorbelast aan uw klanten.

Alle eerste ontvangers betalen mee

De heffing of afvalbeheersbijdrage op nieuw papier en karton (uitgezonderd verpakkingen van papier en karton) wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat u en alle andere eerste ontvangers verplicht zijn om aan het systeem van PRN deel te nemen en de heffing moeten betalen. Ook als uw onderneming geen lid is van de organisaties die het Papiervezelconvenant hebben ondertekend.
U kunt de Algemeen Verbindend Verklaring bekijken en downloaden.

Papiergroothandel: centrale incasso

De bij PRN aangesloten papiergroothandel die nieuw papier en karton op grote schaal doorverkoopt aan derden, int de heffing of afvalbeheersbijdrage bij haar afnemers namens het Verwijderingsfonds.