< vorige vraag volgende vraag > 

Wat houdt het kringloopsysteem van PRN in?

De markt voor oudpapier is zeer wisselend, soms levert oudpapier (inzameling) behoorlijk geld op maar soms is het oudpapier zelfs de ophaalkosten niet eens waard. Feit blijft echter dat oudpapier geen afval is maar een belangrijke grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. Maar dan moet er wel een constante toevoer zijn van deze grondstof. De oudpapierstroom mag dus niet worden onderbroken door lage marktprijzen en het daardoor stilvallen van de inzameling. Daarom heeft de papier- en kartonketen, verenigd in PRN, een systeem opgezet om de inzameling en het hergebruik van oudpapier en -karton te garanderen, ook als oudpapier een lage of zelfs geen economische waarde heeft, en er dus onvoldoende marktvraag is. Het systeem van PRN is vastgelegd in het Papiervezelconvenant.