< vorige vraag volgende vraag > 

Wat zijn de voordelen voor gemeenten om zich bij PRN aan te sluiten?

De voordelen voor gemeenten zijn: Een gegarandeerde minimum opbrengstprijs voor huishoudelijk oudpapier. De garantie dat bij huishoudens ingezameld oudpapier wordt afgenomen. Oůk als oudpapier niet veel waard is, dus in mindere economische tijden, als er een ketendeficit (tekort) is. Zij vermijden extra AVI-kosten omdat er minder oudpapier in het restafval zit. Zij scoren hoog scoren op milieu- en duurzaamheidsdoelen op het gebied van papierinzameling. Aansluiting biedt kansen voor een verdere verbetering van de papierinzameling. Het systeem is een soort verzekering voor gemeenten tegen het risico van financiŽle- en afzetproblemen van oudpapier als de marktomstandigheden slecht zijn.