Gebruik van www.prn.nl, juridische verklaring

Deze website is van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN). Stichting PRN zet zich met de grootste zorg in dat de informatie die zij op deze website verstrekt juist en actueel is. Stichting PRN geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website.

Stichting PRN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of gevolgschade, in welke vorm ook, die voortvloeit uit uw toegang tot www.prn.nl of het door u afgaan op en/of gebruiken van informatie die op deze website wordt verstrekt. Ook aanvaardt Stichting PRN geen aansprakelijkheid voor directe of gevolgschade, in welke vorm ook, die voortvloeit uit doorverwijzingen (links) op haar website naar websites van derden.