Formulieren/ protocollen

Feiten en cijfers

GPG-project

Beeldmateriaal

Regelgeving/ beleid/ standpunten

Rapporten

Persberichten

Artikelen

Kringlooproute

Consumentenfolder

Aangesloten bij PRN

Als uw gemeente bij PRN is aangesloten, ontvangt zij in tijden van een ketendeficit tot € 25,- per 1.000 kg huishoudelijk oudpapier die zij gescheiden inzamelt. Deze regeling geldt voor het grafische deel van het oudpapier en -karton (kranten, tijdschriften, folders, e.d.), niet voor verpakkingen van papier en karton. Het grafische deel is 77% van de totale huishoudelijke oudpapierstroom (23% is verpakkingen).

Het kringloopsysteem is vastgelegd in het Papiervezelconvenant van PRN en de VNG. U kunt dit zien als een verzekering voor gemeenten tegen financiële- en afzetproblemen van oudpapier als de marktomstandigheden van oudpapier slecht zijn. Gemeenten lopen het risico dat zij oudpapierondernemingen moeten bijbetalen om van het oudpapier af te komen, als oudpapier een lage of zelfs geen economische waarde heeft. Dit doet zich voor bij onvoldoende mondiale marktvraag omdat de markt voor oudpapier een wereldmarkt is. Bij onvoldoende marktvraag zal de papierinzameling uit huishoudens snel inzakken.

Bekijk en download het Papiervezelconvenant (inclusief bijlage 1 en 2).

Hoe werkt het vergoedingensysteem?

Als er een ketendeficit is, dus als de economische waarde van oudpapier erg laag is, ontvangt uw gemeente een vergoeding van PRN. Die kan oplopen tot € 25,- per 1.000 kg oudpapier (de grafische toepassingen) die bij huishoudens gescheiden is ingezameld. De uitkering van de vergoeding is per maand dat het deficit zich voordoet. PRN stelt de hoogte van de vergoeding maandelijks vast.

Voorwaarde om voor deze regeling in aanmerking te komen is dat gemeenten zijn aangesloten bij PRN. Aansluiting is gratis. Aangesloten gemeenten moeten maandelijks opgeven hoeveel oudpapier zij brongescheiden van huishoudens hebben ingezameld. Ook moeten zij samenwerken met een gecertificeerde oudpapieronderneming.

Betere papierscheiding, lagere afvalverwerkingskosten

Dankzij het Papiervezelconvenant worden de papierinzameling en -recycling niet verstoord. En kan zij verder groeien. Zo stimuleert en ondersteunt het convenant gemeenten om actief en intensief te werken aan betere gescheiden papierinzameling bij huishoudens. Huishoudelijk restafval bestaat gemiddeld voor 7 à 8% uit herbruikbaar papier en karton. In diverse (grotere) gemeenten gaat het om zo'n 20%, zo blijkt uit sorteeranalyses. Dit kan dus oplopen tot bijna een vijfde van de gemiddelde papierconsumptie per persoon per jaar (ca. 95 kg). Daarom is oudpapier terecht voor veel gemeenten een belangrijke grondstoffenstroom die inwoners beter moeten gaan scheiden teneinde afvalkosten te beheersen en de landelijke scheidingsdoelstelling blijvend te realiseren. PRN helpt met kennis en voorlichtingsmateriaal.

Bekijk en download hier de Privacyverklaring van PRN en SVF.