Formulieren/ protocollen

Feiten en cijfers

GPG-project

Beeldmateriaal

Regelgeving/ beleid/ standpunten

Rapporten

Persberichten

Artikelen

Kringlooproute

Consumentenfolder

Niet aangesloten bij PRN

Wil uw gemeente:

  • Een afzetgarantieprijs voor huishoudelijk oudpapier ontvangen bij ongunstige marktomstandigheden?
  • Er zeker van zijn dat dit oudpapier wordt afgenomen?
  • Extra AVI-kosten vermijden omdat er minder oudpapier in het restafval zit?
  • Hoog scoren op milieu- en duurzaamheidsdoelen op het gebied van papierinzameling en afvalscheiding?
  • De papierinzameling nog verder verbeteren?

Het kringloopsysteem voor papier en karton biedt gemeenten deze garanties en voordelen. Het systeem kan worden gezien als een verzekering voor gemeenten tegen het risico van financiële- en afzetproblemen van oudpapier als de marktomstandigheden slecht zijn.
Bekijk en download de brochure over het systeem van PRN.

Uw gemeente neemt deel aan het systeem door zich aan te sluiten bij PRN. Aansluiting is vrijwillig en gratis. Uw gemeente ontvangt in tijden van een ketendeficit tot € 25 per 1.000 kg oudpapier die zij inzamelt. Daarnaast wordt het ingezamelde oudpapier gegarandeerd afgenomen.


"Nee, ik wil uw oudpapier niet,
sluit eerst maar
aan bij PRN!"

In 2008/2009 deed zich een ketendeficit voor. Dientengevolge is € 1 miljoen aan vergoedingen uitgekeerd aan bij PRN aangesloten gemeenten.

Het systeem is vastgelegd in het Papiervezelconvenant. Dit is een overeenkomst tussen PRN en de VNG. Al 350 gemeenten zijn aangesloten. Dat is 92% van de gemeenten.

Spelregels aansluiting

Brochure PRNDe regeling geldt voor het grafische deel van het huishoudelijk oudpapier en -karton (kranten, tijdschriften, printpapier, folders, e.d.), niet zijnde verpakkingen van papier en karton. Dit is 77% van de totale huishoudelijke oudpapierstroom.

Het enige dat een aangesloten gemeente moet doen is maandelijks opgave doen van het huishoudelijk oudpapier dat brongescheiden is ingezameld. Dit kan digitaal of op papier. Daarnaast moet de gemeente een contract hebben met een KIWA-gecertificeerde oudpapieronderneming. Dit betekent dat de gemeente moet samenwerken met een volgens de Erkenningsregeling Oudpapier en Karton gecertificeerde oudpapieronderneming.

Hoe aansluiten?

U sluit uw gemeente bij PRN aan door het formulier aansluiting gemeenten ingevuld terug te sturen naar PRN. Als PRN dit formulier heeft ontvangen, stuurt zij u de deelnemingsovereenkomst. Na ondertekening stuurt u deze retour naar PRN. Na ondertekening door PRN is uw gemeente aangesloten. En heeft zij recht op vergoeding en afnamegarantie als er een ketendeficit is.

Bekijk en download hier de Privacyverklaring van PRN en SVF.

De voordelen van aansluiting op een rij: PRN Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van PRN (december 2013) worden de voordelen voor gemeenten van aansluiting bij PRN en de werking en financiering van het kringloopsysteem (Papiervezelconvenant) nader uitgelegd en toegelicht.