Leren, zien en doen tijdens open dag Avalex

Tijdens de open dag van Avalex op 17 oktober 2015 in Delft konden de duizenden bezoekers zelf kijken wat er met hun afval gebeurt. Een rondje mee op de wagen, een kijkje bij het overlaadstation, op de foto met je goede voornemen, het afvalracespel: er was genoeg te beleven. PRN verzorgde het kringlooprondje papier/karton.

Cyclus: I love afval scheiden

Leerlingen van basisscholen in de Cyclus-gemeenten krijgen les over papierrecycling. Zij maken een campagnepagina voor in de lokale kranten om inwoners te stimuleren hun oudpapier beter te scheiden. Op de Facebook-pagina I love afval scheiden krijgt de campagne ook veel aandacht.

 

 

 

 

 

Amsterdam: 'Afval scheiden. Dat scheelt een hoop'

Met de campagne 'Afval scheiden. Dat scheelt een hoop' wil de gemeente haar inwoners stimuleren om beter afval te scheiden. In beeld wordt gebracht wat iemand kan scheiden. De campagne wordt stadsbreed uitgerold. Met de website amsterdam.nl/datscheelteenhoop, een informatiefolder, uitingen in stadsdeelmedia en campagnestickers op inzamelwagens en MUPI's. GPG heeft geholpen bij de ontwikkeling van teksten en beeld van de campagne.

 

 

 

Spijkenisse: sorteeranalyse huishoudelijk afval

Gemeente Spijkenisse voerde in juni 2014 een sorteeranalyse van het huishoudelijk restafval uit. Uitkomsten worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuw afvalbeleid, dat moet resulteren in betere scheidingsresultaten. De sorteeranalyse levert ook informatie voor publieksvoorlichting. GPG helpt met kennis en informatie.

Op de gemeentelijke pagina van het Weekblad zijn korte artikeltjes over papier- en glasrecycling gepubliceerd, bijvoorbeeld week 27 (2014). GPG heeft input geleverd.

Albrandswaard: Nieuwsbrief Afvalscheiding

Nieuwsbrief Afvalscheiding nr. 2, 2014, van gemeente Albrandswaard rekent onder meer voor wat de potentiële besparingen zijn als huishoudens beter hun oudpapier en glas scheiden dan zij nu doen. GPG leverde input voor de nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

AREA: sticker met scheidingsregels op containers

AREA Reiniging (Coevorden, Emmen en Hoogeveen) bestickert de ondergrondse papiercontainers met voorlichting over de scheidingsregels van papier. Doel is dat inwoners beter hun papier gaan scheiden en er daardoor minder oudpapier in het restafval belandt.

 

 

 

 

 

Vlaardingen, Schiedam, Lansingerland: themapagina oudpapier (Irado)

Irado verzorgt in lokale kranten themapagina's over de kringloop van oudpapier en andere grondstoffen zoals glas. Oudpapier komt aan bod in Groot Vlaardingen, Nieuwe Stadsblad (Schiedam) en De Heraut (Lansingerland) van 27 november 2013. GPG leverde input en financiële ondersteuning voor de ontwikkeling van de themapagina's oudpapier en glas.

 

 

 

 

Arnhem: inzameling oudpapier verandert

Flyer Arnhem (voorkant)

Via een flyer bij een bewonersbrief zijn de inwoners van flats in Arnhem-Noord in juni 2014 geïnformeerd dat oudpapier alleen nog in ondergrondse containers kan worden aangeboden, en niet meer los op straat.

In een speciale themapagina in de Arnhemse Koerier (18 september 2013) informeert de gemeente inwoners van alle laagbouwwoningen over het hoe en waarom van de overstap op minicontainers voor oudpapier. Campagneslogan: 'Papier? Laten we er wat van maken'

 

Zoetermeer: 'Papier hier!'

Wethouder Klaasjan de Jong geeft met leerlingen van obs 't Schrijverke het startseinNog 30 kg/inwoner herbruikbaar oudpapier zit in het Zoetermeerse restafval. Met de campagne 'Papier hier!' wil de gemeente inwoners stimuleren oudpapier beter te scheiden (nu: 52 kg/inwoner). Vooral de inzameling door de ca. 120 scholen, clubs, kerken en verenigingen wordt actief gepromoot, o.m. met de oudpapierzoeker op de website, de Z-card en diverse acties dit jaar. In Zoetermeer staan ook 135 papiercontainers, op 52 locaties, in wijken en bij winkelcentra. Bekijk en download de themapagina in Zoetermeer Dichtbij (25 juni 2015, 19 december 2013, 20 juni 2013) Zoetermeer Dichtbij en het persbericht (10 juni 2013).

 Bij de inzamelactie op 14 september 2013 in de wijk Seghwaert haalde basisschool De Hofvijver 12.000 kg oudpapier op. De actie werd georganiseerd in het kader van de campagne 'Papier hier!' van de gemeente. GPG ondersteunt de campagne. Bekijk en download hier het persbericht.

 

 

 

 

Den Bosch: 'ik start met afvallen'

Met de campagne 'ik start met afvallen' (de grijze container heeft er zijn buik vol van) wil de gemeente Den Bosch haar inwoners bewuster met afval laten omgaan. 75% van het huishoudelijk restafval is herbruikbaar. Meer informatie in de speciale nieuwsbrief (website gemeente).

 

 

 

 

Leiderdorp: afvalkalender 2013

De nieuwe afvalkalender van Leiderdorp, met de scheidingsregels van de belangrijkste materialen.

 

 

 

Nieuwsbrief afvalscheiding Barendrecht

De ca. 20.000 huishoudens in Barendrecht ontvangen sinds 2012 bijna elk kwartaal een nieuwsbrief over afvalscheiding. De nieuwsbrieven staan ook op de website van de gemeente. GPG levert input.

 

 

 

 

 

 

'Morgen gaan we scheiden' in Enschede

Onder dit motto voert Enschede in samenwerking met Twente Milieu een nieuwe afvalscheidingscampagne. De inwoners worden geholpen om afval te scheiden volgens het boekje met het scheidingsboekje. De campagne moet het afvalscheidingspercentage helpen verbeteren van 40% in 2012 naar 65% in 2020.

 

 

 

 

De IradoKrant in Schiedam

IradoKrant nr. 4, voorjaar 2014Alle huishoudens van Schiedam ontvangen voorjaar 2014 de vierde uitgave van de IradoKrant in de bus. De krant laat zien hoe Irado samen met de Schiedammers werkt aan een plezierige en duurzame leefomgeving. 

 

 

 

 

 

 

Afval is goud waard bij AVRI

Afval is goud waard is de titel van het nieuwe interactieve en educatieve lesprogramma voor basisscholen in het werkgebied van AVRI (Regio Rivierenland). 

30.000 paper-back tassen huis-aan-huis in Rotterdam

Roteb heeft 30.000 paper-back tassen huis-aan-huis in Rotterdam-Noord verspreid. Nog eens 5.000 tassen gaan naar de Rotterdamse verenigingen, die deelnemen aan de pilot Papierinzameling Sportverenigingen (zie hieronder). Het doel is meer oudpapier in te zamelen (bij huishoudens). GPG helpt met tips en trucs.
Bekijk ook het filmpje op Youtube: gooi oudpapier niet weg, maar hou het apart. In verkorte vorm draait het filmpje in november 2011 via CityMedia op metrostations in de stad.

Online de dichtstbijzijnde papier- en/of glascontainer vinden? Dat kan via een tool op de website van Rotterdam (rotterdam.nl/afval).

 

Rotterdam: sportclubs zamelen oudpapier in

Circa 40 sportclubs in Rotterdam doen mee aan de pilot om via sportclubs oudpapier in te zamelen. Roteb heeft diverse communicatiemiddelen beschikbaar om mensen aan te sporen hun oudpapier mee te nemen naar de sportclub. De opbrengst van het oudpapier vloeit in de clubkas van de verenigingen. Roteb zamelt 28 kg oudpapier per inwoner in, 70 kg zit nog in het restafval. PRN helpt Roteb met advies en communicatie. Geïnteresseerde sportclubs kunnen zich aanmelden: bekijk en download het persbericht.

 

AVU-campagne 'Doe meer met afval'

Onder het motto 'Doe meer met afval' voert Afvalverwijdering Utrecht (AVU) campagne voor een betere afvalscheiding. Een lesprogramma voor scholen maakt deel uit van de campagne. Binnen AVU (en de campagne) werken de 29 gemeenten in de provincie Utrecht samen (1,2 mln inwoners, bijna 600.000 huishoudens). GPG steunt de campagne met informatie en advies.

De Afvalroadshow van AVU 

 

 

 

Groningen: filmpjes over afvalscheiding

Met luchtige filmpjes spoort Groningen haar inwoners aan om vooral door te gaan met het gescheiden aanbieden van oudpapier en andere afvalstromen. Bekijk de filmpjes op de site van de Milieudienst of op Youtube.

'Hé krantje, wat wil je later worden?'

Afvalcampagne Leiden e.o.De Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden en omstreken (Gevulei) wil de afvalscheiding in de negen samenwerkende gemeenten verbeteren: 'Samen maken we er weer wat moois van'.

GPG steunt Leiden (Gevulei) met informatie en advies.

Folder 'Hé krantje, wat wil je later worden?'

 

 

GAD: MilieukrantOnline.nl

Met MilieukrantOnline.nl vestigt Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) Gooi en Vechtstreek de aandacht op diverse afvalonderwerpen. De GAD werkt voor 9 gemeenten, 245.000 inwoners, 85.000 huishoudens. Kijk op de site van de GAD voor vele andere goede voorbeelden van milieu/afvalcommunicatie. Juni 2014 verscheen alweer MKO nr. 19 'van afval naar grondstof'.

Folder 'Papier & Karton? In deze bak natuurlijk!'

AVRI: actieve communicatie via website

Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) communiceert actief over afval en milieu via haar website. Zo kan elke inwoner in het verzorgingsgebied zijn/haar eigen digitale afvalkalender opvragen. AVRI is het samenwerkingsverband van 9 gemeenten (216.000 inwoners, 83.000 huishoudens).
AVRI zamelde in 2009 6 à 7% minder oudpapier in dan in 2008. Dit staat in het jaarverslag 2009. Bekijk op de site van de AVRI diverse communicatie-activiteiten. GPG helpt de AVRI met informatie en advies.

Leidschendam-Voorburg is weg van afval

Leidschendam-Voorburg Weg van afvalLeidschendam-Voorburg informeert inwoners over afvalscheiding met de brochure 'Weg van afval'.

GPG helpt Leidschendam-Voorburg met informatie en advies.

 

 

Arnhem: containersticker met scheidingsregels

Met een opvallende sticker op restafvalcontainers stimuleert Arnhem het naleven van de afvalscheidingsregels: oudpapier, glas en andere herbruikbare stromen horen niet in het restafval. GPG helpt Arnhem met informatie en advies.

 

 

 

Afval scheiden in Amsterdam: voorlichting en gemak

De helft van de Amsterdammers zou zijn afval beter scheiden als men op de hoogte zou zijn van de voordelen ervan. Dit blijkt uit onderzoek. De meeste Amsterdammers scheiden hun afval, oudpapier is een van de goed lopende stromen. Lees ook het persbericht (14-12-2009). GPG helpt Amsterdam met informatie en advies.

Rotterdam: duidelijke afvalkalender

Afvalkalender Roteb RotterdamDe afvalkalender van Roteb Rotterdam laat duidelijk zien welke stroom waar naartoe moet. Met de inzameling van 37 kg oudpapier per inwoner in 2008 is er nog veel te winnen. Er wordt gewerkt aan een nieuw afvalbeleidsplan.
GPG helpt Roteb Rotterdam met informatie en advies.

Dordrecht: met de papiermini 40% meer oudpapier

De afgelopen jaren heeft Dordrecht (Netwerk NV) het aantal blauwe minicontainers voor oudpapier bij huishoudens en scholen aanzienlijk uitgebreid. Naar verwachting leidt dit tot 40% meer oudpapierinzameling.

Bekijk de folder voor huishoudens en de folder voor scholen.

GPG helpt Dordrecht met informatie en advies.

 

 

Steenbergen: promotiesticker oudpapier

Met een promotiesticker op de restafvalcontainer stimuleert Steenbergen de gescheiden inzameling van oudpapier. Oudpapier is geen restafval, lever het in!

 

 

 

Communicatie Fost Plus (België)