Formulieren/ protocollen

Feiten en cijfers

GPG-project

Beeldmateriaal

Regelgeving/ beleid/ standpunten

Rapporten

Persberichten

Artikelen

Kringlooproute

Consumentenfolder

Project Gemeenten-Papier-Glas (GPG)

Logo GPGGPG helpt gemeenten om de papier- en glasinzameling te verbeteren. Met GPG beogen de papier/karton- en de glassector de doelstellingen van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton binnen handbereik te brengen. GPG is een gezamenlijk project van Stichting PRN en Nedvang, met actieve betrokkenheid van Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV).
Bekijk goede voorbeelden van campagnes en andere activiteiten.

Grote steden, grote achterblijvers

GPG biedt (grote) gemeenten, afvalsamenwerkingsverbanden en afvalinzamelaars kennis en ondersteuning om de papier- en glasinzameling structureel te verbeteren – op het gebied van infrastructuur, logistiek en communicatie naar de burger en andere stakeholders. Uit cijfers blijkt dat de papier- en glasinzameling juist in de grote steden achterblijft bij de doelstellingen.

Meer oudpapier en glas inzamelen betekent voor gemeenten:

  • iedere ton oudpapier en glas die wordt ingezameld, levert geld op
  • lagere afvalverwijderingskosten
  • besparing van waardevolle grondstoffen
  • een bewijs dat de gemeente duurzaam is.

GPG inspireert, stimuleert, motiveert en activeert. Met GPG sluiten gemeenten, PRN en Nedvang gezamenlijk de kringloop van oudpapier en glas.

Goede voorbeelden

Bekijk campagnes van gemeenten, samenwerkingsverbanden en inzamelaars, en laat u inspireren. Uw campagne ook op deze site? Informeer de Helpdesk.

Meer informatie

GPG heeft diverse informatie- en voorlichtingsmaterialen beschikbaar, zoals een consumentenfolder, scheidingswijzer, PRN wel/niet sticker voor op containers, kant-en-klare artikelen voor huis-aan-huisbladen, foto's en weggevertjes. Kijk in Downloads of neemt u contact op met de Helpdesk.

Verbeter de papierinzameling met GPG