Papier en karton: inzameling, recycling, hergebruik en duurzaamheid

CEPI (Europese papierindustrie)

Vouwkarton Platform Nederland

Pro Carton (Europese vouwkartonindustrie)

Papierenkarton.nl

Corrugated Benelux Association

Golfkarton.org

(Milieu)keurmerken papier en karton

Papierpraat

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)

MailDB (website voor dossier over ja ja sticker)

Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Informatie en voorlichting

Milieu Centraal

Recyclemanager

Rijkswaterstaat Leefomgeving (afval)

Van Afval Naar Grondstof (VANG)

Stichting Nederland Schoon

EUROPEN

CartonVille

Bij PRN aangesloten organisaties

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (Kon. VNP)

Vereniging Golfkarton (VG)

Koninklijke Vereniging van Nederlandse fabrikanten van Kartonnages en Flexibele verpakkingen (KARTOFLEX)

Stichting Leveranciers van Hygiënische Papierproducten (SLHP)

Vereniging van Papier Groothandelaren (VPG)

De Mediafederatie

Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO)

Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI)

Stichting Hergebruik Kartonnen Drankverpakking (HEDRA)

Organisaties op gebied van (materiaal) kringlopen

Nedvang

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)

Stichting Kringloop Blik (SKB)

Stichting Kringloop Hout (SKLH)

Vereniging Kunststofverpakkingen (VMK)

Overheidsbeleid, wet- en regelgeving

Overheid.nl: alle wet- en regelgeving

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)