De papiersector laat jaarlijks praktijkonderzoek doen naar de vervuiling in huishoudelijk oudpapier. Uit het onderzoek in 2014 blijkt dat de vervuiling in huishoudelijk oudpapier van 2,0% in 2001 stijgt naar 3,6% in 2014. In totaal gaat het om ruim 36 kiloton (36 miljoen kilo) vervuiling bij 875 kiloton oudpapier, die brongescheiden bij huishoudens is ingezameld. Dit zijn 1.440 volle vrachtauto’s met elk 25.000 kilo vervuiling. De meeste vervuiling wordt veroorzaakt doordat mensen reclamedrukwerk in plastic hoesjes, papier in plastic draagtassen en vloeistofdichte verpakkingen bij het oudpapier doen.
Niettemin is in 2014 de vervuiling in het huishoudelijk oudpapier heel licht gedaald ten opzichte van 2013: van 4,24% naar 4,11%.

Dankzij het jaarlijkse praktijkonderzoek krijgt de papiersector inzicht in de trendmatige ontwikkeling van de productvreemde vervuiling in oudpapier. Over de hele linie blijft een sluipend stijgende tendens zichtbaar. PRN heeft de resultaten en conclusies van het vervuilingsonderzoek in een factsheet op een rij gezet. Dit is aan alle gemeenten toegestuurd. Zij blijft gemeenten nadrukkelijk vragen om zo schoon mogelijk oudpapier bij inwoners in te (laten) zamelen.

Infographic 'oud papier = nieuw papier'

Met feiten, wetenswaardigheden, voorlichtings- en lesmateriaal helpt PRN gemeenten bij hun publieksvoorlichting over papier scheiden. In de infographic ‘oud papier = nieuw papier’ zijn het nut, de voordelen en de scheidingsregels nog eens op een rijtje gezet. PRN vraagt gemeenten om deze actief naar hun inwoners te blijven communiceren.