In 2017 is 84% papierrecycling gerealiseerd van niet-verpakkingen van papier en karton. Dit zijn kranten, tijdschriften, folders, schriften, boeken, printerpapier, sanitair papier, e.d. Van de ruim 1,2 miljard kilogram (1267 kiloton) niet-verpakkingspapier en -karton die in dat jaar op de markt is gebracht, is meer dan een miljard kilogram (1068 kiloton) brongescheiden ingezameld voor recycling en hergebruik in nieuwe producten van papier en karton. Het verwerkingsresultaat ligt 9% boven het doelpercentage van 75%, vastgelegd in het Papiervezelconvenant (VNG-PRN). Dit blijkt uit de rapportage van Stichting PRN.

Verbeterde rekenmethodiek

De voortdurende monitoring door PRN vormt de basis van het recyclingpercentage. Voor de rapportage over 2017 is de rekenmethodiek voor het vaststellen van het recyclingpercentage verbeterd. Er is een correctie voor free riders van en voor buitenlandse bedrijven toegepast. Daarnaast is in overleg met Stichting Afvalfonds Verpakkingen de wijze van het vaststellen van de verhouding verpakkingen/niet-verpakkingen verbeterd. Volgens deze methodiek is ook het rapportagejaar 2016 gecorrigeerd van 89% recycling naar 85%.

Bekijk en download de Resultaten monitoring inzameling en recycling niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, 2017, PRN