87% papierrecycling in 2015

In 2015 is 1153 kiloton oudpapier en -karton gescheiden ingezameld en gerecycled. Van de 1329 kiloton papier en karton die in 2015 nieuw op de markt is gebracht (ruim 1,3 miljard kilogram), is 87% gerecycled (ruim 1,1 miljard kilogram). Het betreft de niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton (grafisch en hygiŽnisch papier).

Hiermee is ruimschoots voldaan aan de recyclingverplichting, vastgelegd in het vijfde Papiervezelconvenant (75%, 997 kiloton). Al het aangeboden brongescheiden ingezamelde oudpapier en -karton is conform de convenantdoelstelling afgenomen en herverwerkt in nieuwe producten van papier of karton.

Bekijk en download hier het PRN-rapport Resultaten monitoring inzameling en recycling niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, 2015.