89% recycling niet-verpakkingen papier en karton in 2016

Stichting Papier Recycling Nederland heeft verslag gedaan over de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton in het jaar 2016. Dat zijn toepassingen van papier en karton zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier, sanitair papier, etc.

In 2016 is 1117 kiloton oudpapier en -karton van niet-verpakkingstoepassingen gescheiden ingezameld en gerecycled. Van de 1251 kiloton niet-verpakkingen van papier en karton die in 2016 nieuw op de markt is gebracht (ruim 1,2 miljard kilogram), is 89% gerecycled (ruim 1,1 miljard kilogram). Hiermee is ruimschoots voldaan aan de recyclingverplichting, vastgelegd in het vijfde Papiervezelconvenant (75%, 938 kiloton). Al het aangeboden brongescheiden ingezamelde oudpapier en -karton is conform de convenantdoelstelling afgenomen en herverwerkt in nieuwe producten van papier of karton. Het gerealiseerde recyclingpercentage ligt in 2016 14% boven het doelpercentage.

PRN maakt een voorbehoud voor het (hoge) recyclingpercentage. Waarschijnlijk is sprake van een onderschatting van de hoeveelheden papier en karton die ge´mporteerd worden. Er is sprake van een groeiende stroom producten die direct door buitenlandse ondernemingen aan Nederlandse eindverbruikers toegezonden worden, zonder dat daar een meldingsplichtige ondernemer bij aan te pas komt. Het is noodzakelijk om onderzoek te doen naar de werkelijke omvang van deze stroom. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen aanleiding zijn om in het rapport over 2017 de cijfers over 2016 aan te passen.

Bekijk en download hier het PRN-rapport Resultaten monitoring inzameling en recycling niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, 2016.