Brancheverduurzamingsplannen hebben bij bedrijven, van groot tot klein, voor bewustwording gezorgd over het thema duurzaam verpakken. De hoogst haalbare doelen uit de plannen hebben deze bedrijven, ondanks hun verschillen, een gemeenschappelijke horizon gegeven waar zij in concrete stappen naartoe werken. Dit blijkt uit een rondgang van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) langs de zeven branches die als eerste een dergelijk plan hebben geschreven.

Minder verpakkingsmateriaal

Om een beeld te schetsen van wat zulke plannen opleveren heeft het KIDV alle hoogst haalbare doelen – verduurzaming vertaald in concrete en meetbare maatregelen – uit alle verduurzamingplannen naast elkaar gezet. Dit maakt duidelijk dat de grootste winst van de plannen zit in het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Acht van de dertien branches zetten hierop in. De plastic bekers, kuipjes en flessen, bijvoorbeeld voor yoghurt, margarine of olijfolie, die in de schappen van de supermarkt staan, worden lichter. Wijnflessen worden lichter, shampooflessen en zeeppompjes worden compacter, en het plastic waarin webwinkels bestellingen verpakken, wordt dunner.

Meer recycling, meer gecertificeerd papier

Niet alleen ‘minder verpakking’ is een belangrijke opbrengst van de brancheverduurzamingsplannen, ook ‘meer recycling’ is een onmiskenbaar effect van de dertien plannen. Zo maakt de inzet van meer monomaterialen de recycling van verpakkingen makkelijker, evenals het plaatsen van weggooi-instructies op de verpakking. De inzet van meer gecertificeerd of gerecycled papier en karton heeft meer duurzaam beheerde bossen tot gevolg.

13 brancheverduurzamingsplannen, goed voor 88 procent verpakkingsgewicht

Dertien branches hebben inmiddels een verduurzamingsplan verpakken opgesteld, dat is getoetst en vastgesteld door het KIDV. Hiermee valt 88 procent van het verpakkingsgewicht dat door lid-bedrijven van branches op de Nederlandse markt wordt gebracht, onder een brancheverduurzamingsplan.

Het opstellen van brancheverduurzamingsplannen volgt uit afspraken tussen rijksoverheid, gemeenten en verpakkend bedrijfsleven die zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Met deze plannen worden voor het eerst in Europa stelselmatig en branchebreed afspraken gemaakt over het verduurzamen van de product-verpakkingsketen.

Meer informatie: KIDV.nl