De Deense regering werkt aan wetgeving voor belasting op papieren huis-aan-huis reclame. Er komen twee tarieven, een hoog en een lager tarief. Drukwerk met het Europees Milieukeur valt in het lagere belastingtarief. Of en zo ja wanneer deze wetgeving van kracht wordt, is nog niet bekend.
Direct mail en gratis kranten vallen niet onder de voorgenomen heffingen. De gratis kranten moeten wel een redelijke hoeveelheid redactioneel nieuws bevatten.

In Nederland is dergelijke wetgeving niet nodig. Het PRN-systeem, vastgelegd in het Papiervezelconvenant tussen de VNG en de papier- en kartonketen, garandeert de inzameling en het hoogwaardig hergebruik van kranten, tijdschriften, folders en alle andere niet-verpakkingstoepassingen onder alle marktomstandigheden. In 2011 is 86% oudpapier gerecycled. Nederland hoort wereldwijd tot de koplopers papierrecycling.