De gemeente Rotterdam stimuleert haar inwoners om oudpapier te scheiden voor hergebruik. Onder het motto 'Zo oude folders, jullie worden een verse krant... De groeten!' roept de gemeente Rotterdammers op om hieraan mee te werken, als bijdrage om Rotterdam circulair te maken. Bij Van Gansewinkel in Rotterdam wordt dagelijks 200 tot 280 ton oudpapier verwerkt tot secundaire grondstof voor de papier- en kartonindustrie. In een artikel in Metro wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. Uit een infographic bij het artikel blijkt dat Rotterdammers gemiddeld 19 kilo oudpapier per jaar in de papiercontainer doen (37%), en 33 kilo gaat nog bij het restafval. Er valt dus nog veel te winnen. Afvalcoach John licht de scheidingsregels toe. De gemeente doet een pilot met een bredere vulopening van papiercontainers zodat ook grote (bananen)dozen eenvoudiger bij het oudpapier terecht kunnen komen.

Lees hier het artikel in Metro

Meer informatie: rotterdam.nl/papier