Papier en karton zijn natuurproducten met een hernieuwbare bron (hout). Zij worden op een duurzame wijze geproduceerd en zijn recyclebaar. 84% van het in Nederland gebruikte papier en karton wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt. En 82% van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton. Oudpapier is voedsel voor nieuw papier. Toch is er nog altijd een negatief milieuvooroordeel over papier en karton. Papier zou bomen kosten, zou slecht zijn voor het milieu. De brochure Mythen en feiten wil een aantal feiten vertellen om vooroordelen weg te nemen. De focus ligt op de onderwerpen recycling, bos en hout.

De uitgave is gemaakt door Papierenkarton.nl. De brochure is op te vragen bij Papierenkarton.nl via info@papierenkarton.nl.