Op 2 november is het Gemeentelijk Afvalcongres 2011. Afvalbeleidsmedewerkers en andere functionarissen die binnen gemeenten en samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor een goed lopende inzameling t.b.v. hergebruik krijgen tijdens het congres veel informatie en best practices. Ook is het congres een ideale gelegenheid om collega's te ontmoeten en bij te praten. Het thema van dit jaar is 'Gemeenten op de grondstoffenrotonde'. PRN en Nedvang verzorgen een deelsessie over oudpapier en -karton. Het congres wordt gehouden in de Reehorst in Ede.