Heffing afvalbeheersbijdrage systeemkosten PRN en SVF over 3e kwartaal 2018

Over het derde kwartaal van 2018 wordt een heffing (afvalbeheersbijdrage) opgelegd aan de eerste ontvangers van papier en karton, niet zijnde verpakkingen. De afvalbeheersbijdrage is vastgesteld op € 3,50 per ton (exclusief BTW) en dient ter dekking van de systeemkosten (operationele kosten) van PRN en SVF voor de periode tot begin 2020. Dit is besloten door het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF), de financiŽle tak van het PRN-systeem.

Eerste ontvangers zijn verplicht de afvalbeheersbijdrage ten tijde van de heffingsperiode door te berekenen aan hun afnemers.

Bedrijven die hun papier in Nederland inkopen bij de papiergroothandel, betalen de heffing via de factuur van deze groothandel. De andere bedrijven ontvangen een factuur van de SVF en betalen de heffing in 2019.

(NB.: deze afvalbeheersbijdrage voor papier en karton heeft niets te maken met de afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.)