In Memoriam

Hoofddorp, 27 juli 2010

Met droefheid en aangeslagen hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze voorzitter Prof. Henk Vonhoff op 25 juli 2010. 

Wij zijn Henk Vonhoff zeer erkentelijk voor de enorme verdiensten van hem voor Stichting PRN. Hij was gedurende 8 jaar voorzitter van PRN en heeft in die periode bijzonder veel betekend voor onze achterban, de volledige Nederlandse papier- en kartonindustrie. 

Henk Vonhoff hebben wij ervaren – en zal zo ook in onze herinnering blijven – als een markant en krachtdadig voorzitter, die met onovertroffen en veelal humoristische anekdotes altijd de juiste toon wist te vinden waardoor hij in staat was bruggen te slaan tussen mensen en organisaties. 

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit immense verlies.

Namens Stichting PRN,
Henri Vermeulen, vicevoorzitter
Wienus van Oosterum, directeur
Jacques van Erven, voorzitter Stichting Verwijderingsfonds

Henk Vonhoff