84% van alle niet-verpakkingen van papier en karton wordt als oudpapier ingezameld, gerecycled en als materiaal hergebruikt. 86% voor verpakkingen en niet-verpakkingen samen. Met dit recyclingpercentage is Nederland een koploper in Europa. PRN haalt hiermee ruimschoots de 75% doelstelling van het Papiervezelconvenant.