Al 85% van het oudpapier en -karton is in de kringloop: het wordt ingezameld, gerecycled en als materiaal hergebruikt. Met dit recyclingpercentage is Nederland een koploper in Europa. Ook halen we ruimschoots de 75% doelstelling van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton.