Materiaalorganisaties gaan als collectief verder

Krachtenbundeling om verpakkingsketen verder te sluiten

Op 22 september 2014 hebben de vijf grote materiaalorganisaties (NRK Verpakkingen, PRN, SDV, SKB en SKLH[1]) de Stichting Materiaalorganisaties (StiMo) opgericht. Met deze overkoepelende stichting krijgt de jarenlange samenwerking van de materiaalorganisaties binnen het verpakkingendossier een steviger fundament. Voorzitter Joan Hanegraaf stelt: ‘De oprichting is in het belang van een efficiënte recycling van verpakkingsmaterialen in Nederland.’

Producenten en importeurs van verpakte producten zijn wettelijk verantwoordelijk voor preventie, inzameling en recycling van gebruikte verpakkingsmaterialen. Het gaat om bedrijven die verpakkingen in omloop brengen, zoals supermarkten en dhz-markten. Om gezamenlijk uitvoering te geven aan deze verplichtingen is in 2013 namens een aantal grote producenten en importeurs van de verpakkende industrie, waaronder levensmiddelen en goederen, de Stichting Afvalfonds Verpakkingen (StAV) opgericht. De materiaalorganisaties zijn als collectief in het bestuur van de StAV vertegenwoordigd. Dat is nodig, want zij spelen een belangrijke rol in de recyclingkringloop, houden zich bezig met monitoring, verduurzaming, en beschikken over veel kennis en expertise met betrekking tot huishoudelijke en bedrijfsverpakkingen van kunststof, papier/karton, glas, blik en hout.

Voorzitter Hanegraaf: ‘Het oprichten van de StiMo is een logische volgende stap in onze goede samenwerking binnen het Besluit Beheer Verpakkingen en ons collectief optreden in de StAV. De StiMo versterkt de positie van de materiaalorganisaties. We worden nu als collectief herkend en hebben één aanspreekpunt. Met deze krachtenbundeling kunnen we slagvaardiger opereren en voortvarender werken aan het verder sluiten van de verpakkingsketen als een van de fundamenten voor de circulaire economie. Daar zijn we trots op.’

Neemt u voor meer informatie contact op met StiMo: René de Gruijter, secretaris StiMo via 013 - 594 41 93 of via stimo@wispa.nl.[1] NRK Verpakkingen (Nederlandse rubber- en kunststofindustrie), Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV), Stichting Kringloop Blik (SKB) en Stichting Kringloop Hout (SKLH).

De vertegenwoordigers van de vijf materiaalorganisaties (v.l.n.r.): Wienus van Oosterum (PRN), Robert-Jan ter Morsche (SKB), Kees Faber (SKLH), Joan Hanegraaf (NRK Verpakkingen) en Gerard Pille (SDV)