Het CBS bericht dat in 2009 minder oudpapier per inwoner is ingezameld dan in 2008. In 2009 is desalniettemin 2% meer oudpapier gerecycled dan in 2008: 82% is een record. Lees en download de verklaring voor deze schijnbare tegenstrijdigheid.