Gemeenten hebben ook de komende jaren de garantie dat hun gescheiden ingezamelde oudpapier en -karton afgenomen wordt. PRN en de VNG hebben de afspraken hierover in een nieuw convenant verlengd.