Formulieren/ protocollen

Feiten en cijfers

Regelgeving/ beleid/ standpunten

Rapporten

Persberichten

Artikelen

Beheer fonds: Stichting Verwijderingsfonds

Logo SVFStichting Verwijderingsfonds (SVF) bepaalt of sprake is van een ketendeficit. SVF beheert het fonds waaruit gemeenten bij een deficit een uitkering ontvangen. SVF is onafhankelijk van PRN.

 

 

Taken SVF

 • beheert het fonds ter uitvoering van het Papiervezelconvenant
 • bepaalt of sprake is van een ketendeficit
 • bepaalt de grootte van een ketendeficit
 • stelt de hoogte van de heffing (afvalbeheersbijdrage) vast
 • int de heffing bij bedrijven (eerste ontvangers)
 • financiert de systeem- en beheerskosten van SVF en PRN

Meer informatie

De Stichting Verwijderingsfonds is 16 april 1998 opgericht (KvK 34103938). Doel: het instellen en beheren van een fonds zoals beschreven in het Papiervezelconvenant ter compensatie van deficiten bij gemeenten en oudpapierondernemingen voor zover deze betrekking hebben op oudpapier en -karton ingezameld bij huishoudens niet zijnde verpakkingen.
Bekijk en download het SVF Financieel overzicht 2017.

Bestuur SVF

 • E.J. Pieters (voorzitter)
 • R.N.Q.M. de Klerk (penningmeester)
 • mr. ing. M.H. Reuderink (secretaris)
 • J.G.M. van de Nes
 • E.C. van Drie
 • ir. G.J. Koopman
 • mr. G. Aldershof
 • W.O. Pijpers
 • T. Nauta
 • E.H.A.J. Peters

Bekijk en download hier de Privacyverklaring van PRN en SVF.