Logo VRN

Feiten en cijfers

Regelgeving/ beleid/ standpunten

Rapporten

Persberichten

Artikelen

De kringloop van verpakkingen van papier en karton is geregeld in het Besluit beheer verpakkingen 2014. Verpakkingen van papier en karton vormen 23% van de totale oudpapierstroom uit huishoudens. Uitvoering van het Besluit t.a.v. deze oudpapierstroom geschiedt door Stichting Verpakkingen Recycling Nederland (VRN). VRN is opgericht door de papier- en kartonketen en werkt binnen de koepel van Nedvang (één loket naar gemeenten).

De monitoring van de afzet van verpakkingen van papier en karton en het innen van de afvalbeheersbijdragen voor deze verpakkingen wordt verzorgd door Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Bestuur VRN

 • drs. E.H.Th.M. Nijpels (voorzitter)
 • mr. H.M. Vermeulen (vice-voorzitter)
 • E.J. Pieters RA (penningmeester)
 • T. Nauta
 • drs. C.A. Verweij
 • mr. H.J. Koning
 • mr. J.E. van Schaik
 • mr. ing. M.H. Reuderink
 • ir. G.J. Koopman
 • P.M.M. van Ostaijen
 • mr. G. Aldershof
 • E.D. Meijer
 • W.O. Pijpers
 • W. Veenis
 • R.N.Q.M. de Klerk